Huom! Lämpölaajenemisesta johtuen komposiittilautoja asennettaessa suositeltava lautojen väli on 3-4mm.

Huom! Komposiittilauta ei tue rakennetta. Komposiittilautaa asennettaessa täytyy huomioida hyvin tarkasti seuraavat asiat:

 • Käytettäessä komposiittilautaa kansimateriaalina on otettava erityisen tarkasti huomioon:
  • että terassin perustus on rakennettu riittävän tukevalle ja painumattomalle alustalle.
  • komposiittilaudan alle tulevan koolauksen korkeusero kolmen juoksun (n. 1metri) välillä korkeintaan 2mm. Tällä mahdollistetaan laudan vapaa pitkittäiseläminen liukukiinnikkeiden alla suunnitellulla tavalla.
 • Runko riittävän kantavasta materiaalista, esim. 2×6”
 • Riittävästi pystytukia
 • Huomioi myös poikittainen tuenta. Esim. välipuilla. (komposiittilauta ei sido rakennetta.)
 • Suositeltavat runkokannakkeiden asennusvälit (juoksut/ruoteet/koolaukset) eri MexyTech terassilautavaihtoehdoille:
  • SB03 145x21mm = K350mm
  • ML02 140x23mm = K400mm
  • OR02 140x22mm = K450mm

Lataukset ja asennusohjeet

Terassin runko

Sivuttaisstuenta

Ristikoolaus