Asennusohjeet

Lämpölaajenemisesta johtuen komposiittilautoja asennettaessa suositeltava lautojen väli on 3-4 mm.

Terassilautaa asennettaessa täytyy huomioida hyvin tarkasti seuraavat asiat:

 • Terassin perustus on rakennettu riittävän tukevalle ja painumattomalle alustalle.
 • Komposiittilaudan alle tulevan koolauksen korkeusero kolmen juoksun (n. 1 metri) välillä on korkeintaan 2 mm. Tällä mahdollistetaan laudan vapaa pitkittäiseläminen liukukiinnikkeiden alla suunnitellulla tavalla.
 • Runko riittävän kantavasta materiaalista, esim. 2 x 6”
 • Riittävästi pystytukia
 • Huomioi myös poikittainen tuenta esim. välipuilla (komposiittilauta ei sido rakennetta)
 • Suositeltavat runkokannakkeiden asennusvälit (juoksut/ruoteet/koolaukset) eri MexyTech-terassilautavaihtoehdoille:
  • SB03 145 x 21 mm = K 350 mm
  • ML02 140 x 23 mm = K 400 mm
  • OR02 140 x 22 mm = K 450 mm

Asennusohjeet tuotteittain

Terassin runko

Sivuttaisstuenta

Ristikoolaus