Huom! Lämpölaajenemisesta johtuen komposiittilautoja asennettaessa suositeltava lautojen väli on 3-4mm.

Huom! – Komposiittilauta ei tue rakennetta. Jos komposiittiterassi tai parvekerakenne on pitkä, on hyvä huomioida seuraavaa:

  • Käytettäessä komposiittilautaa kansimateriaalina on otettava erityisen tarkasti huomioon:
    • että terassin perustus on rakennettu riittävän tukevalle ja painumattomalle alustalle.
    • komposiittilaudan alle tulevan koolauksen korkeusero kolmen juoksun (n. 1metri) välillä korkeintaan 1,5mm. Tällä mahdollistetaan laudan vapaa pitkittäiseläminen liukukiinnikkeiden alla suunnitellulla tavalla.
  • Runko riittävän kantavasta materiaalista, esim. 2×6”
  • Riittävästi pystytukia
  • Huomioi myös poikittainen tuenta. Esim. välipuilla. (komposiittilauta ei sido rakennetta.)
  • Voidaan tehdä myös reikänauhalla (20x1mm ristiin ja keskeltä poikittain, silloin saadaan riittävä jäykkyys eikä runkorakenne pääse leviämään lautojen pituussuunnassa.

Lataukset ja asennusohjeet