Vinyylistä eli PVC:stä (polyvinyylikloridi) valmistettujen rakennusmateriaalien hävittäminen on poikkeuksellisen ongelmallista niiden sisältämän kloorin vuoksi. Sitä ei muista yleisimmistä muoveista poiketen voida hyödyntää energiaksi polttamalla kotitalouksien lämmityskattiloissa eikä energiajaetta hyödyntävissä voima- tai lämpölaitoksissa poltossa syntyvien haitallisten yhdisteiden takia joita on muun muassa fosgeeni sekä PCDD-, PCDF- ja koplanaariset PCB-yhdisteet.

Kerromme PVC:n haitoista sen vuoksi, koska markkinoille tulee jatkuvasti rakennusmateriaaleja kuten PVC:tä sideaineena käyttäviä puukomposiitteja ja se on ekologisesti kestämätöntä. Haluamme korostaa että MexyTec-puukomposiitin valmistukseen EI ole käytetty PVC:tä vaan ainoastaan kestävää myrkytöntä HD-PE muovia.

Ihmiset altistuvat iho kosketuksella terasseilla PVC yhdisteille.

Komposiittilauta on 100% kierrätettävissä.